Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

24 lutego 2011, 23:00

1298886618

Wręczenie w imieniu ministra wyróżnień osobom uhonorowanym przez MKiDN odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz „Za opiekę nad zabytkami”, sptkanie z młodzieżą w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej, udział w  uroczystej gali „Kowale 2011”, podczas której nagradzani są najlepsi przedsiębiorcy w Gminie Morawica to niektóre punkty dzisiejszej wizyty posła Sonika w Kielcach i woj. świętokrzyskim.

Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” z rąk posła Sonika otrzymają znany regionalista, historyk Krzysztof Nurkowski oraz dr Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach; odznaki „Za opiekę nad zabytkami” trafią do państwa Grażyny i Stanisława Szreków.

Podczas spotkania z uczniami Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej poseł Sonik wygłosi prelekcję dotyczącą Prezydencji Polskiej w Radzie Unii Europejskiej.