Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Dzisiaj, podczas XIII Konferencji z cyklu „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej” w Centrum Konferencyjnym w „Dworze w Tomaszowicach” Poseł Bogusław Sonik jako inicjator przyznania Kard. Stanisławowi Dziwiszowi Medalu Schumana wręczył odznaczenie, o które wnioskował.

Medal im. Roberta Schumana wprowadziła w lipcu 1986 r. grupa Europejskiej Partii Ludowej w celu uhonorowania osób publicznych, które przyczyniły się do pokoju, budowania Europy i wartości humanistycznych poprzez swoją działalność publiczną i osobiste zaangażowanie.

Medalem odznaczono dotychczas wybitne osoby publiczne, w tym byłych szefów państw i rządów, przewodniczących Parlamentu Europejskiego i grup parlamentarnych, byłych ministrów i komisarzy Komisji Europejskiej oraz posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy w szczególny sposób wpływali na prace grupy. Uhonorowano także znaczące osobistości nienależące do Unii Europejskiej ze względu na ich działalność na rzecz praw człowieka.

 Ks. Kard. StanisławDziwisz został odznaczony Medalem Roberta Schumana na wniosek Posła Bogusława Sonika w dowód uznania dla jego dotychczasowej działalności, a zwłaszcza działań na rzecz zjednoczenia Europy na fundamencie chrześcijaństwa. 

Galeria