Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Z inicjatywy i na wniosek Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika Państwo Dorota i Tomasz Tworkowie otrzymali Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczyste wręczenie odznaczenia z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika odbędzie się w najbliższy piątek tj. 6 września o godzinie 18:45 na Placu Artystów  w Kielcach.

To już kolejna inicjatywa Posła Sonika dla uhonorowania zasłużonych mieszkańców województwa świętokrzyskiego odznaczeniami państwowymi.

Pani Dorota i Tomasz Tworek, to przedsiębiorcy ale także animatorzy kultury i miłośnicy sztuki oraz kolekcjonerzy. Wspólnie od wielu lat podejmują liczne inicjatywy na rzecz tworzenia i upowszechniania kultury wśród Kielczan, mieszkańców województwa świętokrzyskiego oraz osób odwiedzających miasto.
Małżeństwo założyło także fundację „Nowa Przestrzeń Sztuki”, stawiająca sobie za cel organizację i promocję oryginalnych wydarzeń artystycznych i kulturalnych, w tym między innymi w przestrzeni publicznej Kielc.