Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

3 maja 2009, 22:00

Poseł Bogusław Sonik zaapelował do Przewodniczącego frakcji EPL-ED w Parlamencie Europejskim Josepha Daula o przeniesienie debaty o budzącym kontrowersje pakiecie telekomunikacyjnym na pierwszą sesję kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego.

W dniu 5 maja Parlament Europejski planuje poddać pod głosowanie pakiet rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego. Zasadniczym celem reformy sektora jest poprawa pozycji użytkowników na rynku usług elektronicznych. Poprawki kompromisowe uzgodnione w drodze nieformalnych konsultacji z Radą zmierzają do doprecyzowania zapisów dotyczących ochrony prywatności użytkowników i poszanowania praw obywatelskich.

Proponowane zmiany natrafiły na sprzeciw wielu użytkowników Internetu, gdyż mogłyby ograniczać dostęp do sieci. Z uwagi na te kontrowersje i na fakt, że temat wymaga wnikliwej analizy, Poseł Bogusław Sonik, który opowiada się za jak najszerszym dostępem do usług internetowych, zaapelował o przełożenie dyskusji na przyszłą kadencję PE.