Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1318947251

Dzisiaj we Wrocławiu Poseł Bogusław Sonik wziął udział w organizowanej w ramach polskiej prezydencji konferencji „Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych w Europie”.

Poseł Sonik jako Członek Komitetu Honorowego konferencji, a jednocześnie wiceprzewodniczący parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, wypowiedział się na temat aspektów ochrony środowiska w europejskim przemyśle surowcowym.

 „W ostatnich miesiącach instytucje europejskie w tym PE bardzo aktywnie pracują nad stworzeniem jednolitej strategii względem surowców naturalnych. (…) Naszym celem powinno być utrzymanie pozycji europejskiego przemysłu, jako lidera nowych technologii i innowacji” powiedział w trakcie konferencji eurodeputowany. Poseł Sonik dodał ponadto, że należy zapewnić przedsiębiorstwom nieskrępowany dostęp do surowców, dlatego niezmiernie ważne jest „uczciwa konkurencja na rynkach zewnętrznych, odpowiednie ramy prawne zapewniające zrównoważone dostawy surowców z zasobów europejskich, a także bardziej efektywne wykorzystanie i lepsze odzyskiwanie surowców”

Podczas konferencji dyskutowane były priorytetowe dla XXI w. zagadnienia dot. możliwości rozwoju przemysłu wydobywczego przyjaznego dla środowiska, opłacalnego ekonomicznie i akceptowalnego społecznie, a także wpływu międzynarodowej konkurencyjności i globalizacji na pozycję firm w Europie. Konferencja ta stanowiła platformę wymiany wiedzy w zakresie zagadnień ekonomicznych, społecznych i środowiskowych zw. z przemysłem górniczym w Europie.

Patronat Honorowy nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, Wicepremier, Minister Gospodarki, Waldemar Pawlak oraz Minister Środowiska Andrzej Kraszewski.