Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W środę, 19 czerwca br. o godz. 12:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagrody „Świadek Historii”.

Nagroda „Świadek Historii” przyznawana jest osobom wyjątkowo zasłużonym dla upamiętnienia historii Narodu Polskiego. Odznaczenie jest nadawane jako wyraz podziękowania za trud przechowywania, gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski w czasach, kiedy historia współczesna była wykorzystywana przez władze PRL do celów propagandowych. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Laureatami tegorocznej nagrody są również:

Kazimierz Cholewa ,Andrzej Jankowski, Józef Jarno, Anna Łakomiec, ks. Władysław Palmowski, Zofia Dubjelova (pośmiertnie).