Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

20 października 2008, 22:00

21 października 2008 r. podczas zorganizowanej w Sejmie RP konferencji „Wyzwania polityki klimatycznej” Poseł Bogusław Sonik, członek Komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych w Parlamecie Europejskim, wygłosił referat dotyczący stanu prac nad pakietem klimatyczno-energetycznym.

W referacie Poseł Sonik podkreślił, że strategiczny pakiet, w którym Unia zdecydowała się na podjęcie działań w celu zapobieżenia ociepleniu klimatu oraz zmniejszenia uzależnienia od zasobów zewnętrznych już od 23 stycznia 2008 r., kiedy został ogłoszony przez Komisję Europejską, wzbudza ogromne emocje wśród polityków, ekspertów i obywateli. Kontrowersje wzbudziła zwłaszcza propozycja, zakładająca, że od 2013 roku 100 % uprawnień emisji CO2 energetyka będzie nabywała na aukcji. Od roku 2020 zasada ta miałaby dotyczyć pozostałych sektorów.

Polski rząd w swoim stanowisku stwierdza, że zgoda Polski na wprowadzenie rozwiązań zawartych w pakiecie klimatyczno-energetycznym może z dużym prawdopodobieństwem wywołać poważne negatywne konsekwencje makroekonomiczne i społeczne. Koszty dodatkowych inwestycji, jakie musiałby ponieść sektor energetyczny w przypadku wprowadzenia pakietu, do roku 2030 wzrosłyby prawie dwukrotnie (z 169 mlnd zł – bez pakietu do 294 mld zł z pakietem). Również nakłady inwestycyjne na poprawę efektywności energetycznej wzrosłyby prawie dwukrotnie (z 131 mld zł do 248 mld zł).

7 października br. Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego odrzuciła większość istotnych dla Polski poprawek dotyczących przede wszystkim wprowadzenia jasnych i przejrzystych zasad dla sektora energetycznego. Ten niekorzystny dla Polski wynik głosowania nie oznaczał jednak zamknięcia dyskusji – podczas szczytu państw Unii Europejskiej w Brukseli, który miał miejsce w dniach 15-16 października br. premierzy Polski, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii i Rumunii postanowili, że będą wspólnie zabiegać o zmianę kontrowersyjnego projektu. W oświadczeniu napisali, że cele ekologiczne powinny uwzględniać zróżnicowanie potencjałów gospodarczych państw członkowskich oraz fakt, że właśnie nowe państwa UE, a nie stare, dokonały w ostatnim czasie ogromnych redukcji emisji. Po trudnych negocjacjach, które zakończyły się w czwartkowe popołudnie Premier Tusk uzyskał zapewnienie, że decyzja w sprawie pakietu będzie podjęta jednomyślnie (a nie większością kwalifikowaną) i wzięte zostaną pod uwagę interesy wszystkich państw członkowskich.

Komentując te wydarzenia w swoim referacie, Poseł Sonik stwierdził, że społeczeństwu trzeba koniecznie wytłumaczyć, z czego wynika potrzeba podejmowania tak radykalnych działań, które przecież wpłyną na jakość naszego życia. „Zbyt wysokie obciążenie obywateli kosztami ekologicznymi może wywołać niechęć do podejmowania działań na rzecz środowiska. Konieczna jest więc zatem edukacja w tej dziedzinie. I nie jest to zadanie tylko dla pozarządowych organizacji ekologicznych” – zazanaczył Poseł Sonik, stwierdzając na zakończenie, że choć w dyskusji na temat kosztów ochrony klimatu często pada stwierdzenie: „Nie stać nas na to”, to jednak musimy się zastanowić: „Czy stać nas na zaniechania?”