Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

25 lutego 2010, 23:00

1267620941

Poseł Sonik zwrócił się do Komisji z pytaniem dotyczącym naruszania przez włoskie prawo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady znoszącej bariery w swobodnym przepływie usług między państwami UE.
Problem dotyczy polskich narciarskich dyskryminowanych przez regulacje obowiązujące we włoskich Dolomitach.

Artykuł 16 ust. 2 dotyczącej usług na rynku wewnętrznym Dyrektywy 2006/123 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. stanowi, że państwa członkowskie nie mogą ograniczać swobody świadczenia usług np. poprzez nakładanie na usługodawców z innych krajów obowiązku prowadzenia przedsiębiorstwa ich terytorium. Tymczasem według regulacji obowiązujących we włoskich Dolomitach profesjonalni polscy instruktorzy narciarstwa i snowboardu mogą świadczyć usługi jedynie przez 15 dni w sezonie, a jeśli zamierzają przekroczyć ten termin, zobowiązani są zarejestrować działalności we Włoszech. Dodatkowo w przypadku kontroli na stoku mają obowiązek okazania zaświadczenia, potwierdzającego, że z trzydziestodniowym wyprzedzeniem poinformowali władze regionu o zamiarze prowadzenia szkoleń.
W związku z powyższym poseł Bogusław Sonik zwrócił się do Komisji z pytaniem, czy zamierza ona podjąć w tej sprawie interwencję, a także jakie działania zamierza podjąć, aby zapobiec w przyszłości powstawaniu takich praktyk oraz usprawnić wdrażanie dyrektywy usługowej.