Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1320927643

10. listopada 2011

W raporcie o gazie łupkowym, który ma zostać w ciągu 6 miesięcy poddany głosowaniu w Parlamencie Europejskim, jego sprawozdawca, Poseł Bogusław Sonik chce zapisać propozycję wprowadzenia przepisów obligujących firmy poszukujące gazu łupkowego, oraz instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska, do prowadzenia badań wód gruntowych przed rozpoczęciem prac poszukiwawczych i po ich zakończeniu.

Według Posła Sonika firmy będą miały dzięki temu materiał porównawczy świadczący o jakości wody – przed wierceniami i po nich. Zapobiegnie to sytuacjom kontrowersyjnym – bilans otwarcia pozwoli porównać jakość wód gruntowych przed i po wierceniach. Poseł Sonik zaznacza – „Emocje wokół wydobywania gazu łupkowego narastają. Dlatego ważne jest by przy tych pracach monitorować ich wpływ na środowisko.”