Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W najbliższą sobotę, 27 lutego w Przemyślu na zaproszenie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego spotkają się przedstawiciele krajów z regionu karpackiego. To już kolejne spotkanie z cyklu „Europa Karpat”. W konferencji udział wezmą przedstawiciele parlamentów narodowych, administracji rządowej i samorządowej m.in. z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz Rumunii. Program konferencji przewiduje wystąpienia ponad 20 mówców. Celem spotkań jest zacieśnianie współpracy państw regionu karpackiego.

Więcej informacji:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=E3C18CD2285B078AC1257F640033137C