Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

4 sierpnia 2008, 22:00

Jak podaje dzisiejszy „Dziennik Polski”, pomoc z budżetu państwa dla Muzeum Auschwitz-Birkenau jest dwudziestokrotnie mniejsza niż rzeczywiste potrzeby placówki. Muzeum otrzymuje zaledwie 10 mln państwowej dotacji rocznie, podczas gdy zdaniem dyrekcji rzeczywiste potrzeby wynoszą 200 mln. W związku z tą informacją poseł Bogusław Sonik zwrócił się do przewodniczącego Grupy EPL-ED w Parlamencie Europejskim Josepha Daula z apelem o udzielenie pomocy finansowej Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau. Obiektom byłego obozu koncentracyjnego grozi ruina, jeśli nie znajdą się środki na ich konserwację. Tymczasem odpowiednie środki można by uzyskać z programu „Europa dla obywateli”. Stanowiące część programu Działanie 4 zatytułowane „Aktywna Pamięć Europejska” służyć ma właśnie upamiętnianiu miejsc, archiwów i ofiar deportacji reżimu nazistowskiego i stalinowskiego. „Uważam, że ratowanie byłego obozu koncentracyjnego w Auschwitz jest wspólną europejską sprawą, dlatego zwróciłem się do przewodniczącego Daula z prośbą o przeznaczenie na ten cel odpowiednich środków” – mówi poseł Bogusław Sonik.

Na razie pomoc z zagranicy dla Muzeum Auschwitz-Birkenau wynosi zaledwie 600 tys. zł. rocznie.