Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

23 sierpnia 2009, 22:00

W związku ze zbliżającą się 70. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik zwrócił się do Przewodniczącego PE Jerzego Buzka z gorąca prośbą o zaangażowanie się w zaplanowane z tej okazji uroczyste obchody poprzez zwołanie nadzwyczajnej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego poświęconej tym tragicznym wydarzeniom. Biorąc pod uwagę emisję filmu „Sekrety tajnych protokołów” – rosyjskiego obrazu, który zarzuca Polsce paktowanie z Hitlerem, Poseł Sonik uważa, że PE powinien tym bardziej zająć swoje stanowisko, sprzeciwiając się kłamstwom i pomówieniom.

W 2005 roku elementem obchodów 60 rocznicy zakończenia II wojny światowej była właśnie sesja nadzwyczajna Parlamentu Europejskiego, podczas której przyjęto rezolucję upamiętniającą zakończenie II wojny światowej. Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej skierowane winny być do wszystkich mieszkańców Wspólnoty. Sama idea powstania Unii europejskiej jest bowiem mocno osadzona w wydarzeniach związanych z II wojną światową. Doświadczenia wojny są wspólne dla całej Europy.Tylko prawda i wrażliwość może nas uchronić od powtórzenia błędów przeszłości. Dla nas Polaków rocznica wybuchu II wojny światowej jest szczególnie ważna, gdyż to Europa Środkowo – Wschodnia była widownią najbrutalniejszych przejawów zbrodniczych ideologii, jakie niosły z sobą nazizm i komunizm. Musimy być wciąż na to wrażliwi, bo jak widać ideologie te wciąż pozostają żywe i coraz częściej sięgają po nie młodzi ludzie skuszeni inną „alternatywą” w całej Europie- zaznacza Poseł Sonik.

Kontakt: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego

Katarzyna Cięciak 0501 247 703