Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Zakaz importu śmieci do Polski, kontrole wysypisk i wyższe kary za podpalanie składowisk – poseł Bogusław Sonik, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, oczekuje pilnych działań od rządu w związku z serią pożarów na składowiskach odpadów.

Trzy interpelacje w sprawie masowych pożarów składowisk odpadów wystosował do rządu poseł Sonik.

Domaga się od rządu wprowadzenia zakazu importu śmieci do Polski i zmian legislacyjnych uszczelniających system gospodarowania wysypiskami i zwiększających kary za naruszanie prawa.

„Czy w Polsce nie należy wprowadzić pilnego zakazu importu śmieci, by Polska nie stała się śmietnikiem Europy? Ponadto zwracam się z pytaniem, czy nie powinny zostać wprowadzone zmiany legislacyjne uszczelniające system gospodarowania wysypiskami i zwiększające kary za naruszanie prawa?” – pisze poseł Sonik w interpelacji do ministra środowiska Henryka Kowalczyka.

Od ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego Sonik domaga się, by wprowadził wzmożone kontrole składowisk odpadów w Polsce.

Poseł Sonik chce też, by prokuratora zbadała wszystkie przypadki pożarów na składowiskach. W tym roku było ich 70. Tyko w ostatnich dniach doszło do czterech dużych wysypisk odpadów.

„Z wypowiedzi prasowych Sławomira Mazurka – podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – zawarta jest informacja, że prokuratura umarzała postępowania w sprawie pożarów składowisk albo były one uznawane za czyny o niskiej szkodliwości. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem, czy przewiduje pan weryfikację prac prokuratury w tym zakresie. Ponadto proszę o informację, czy ministerstwo przewiduje wprowadzenie bardziej surowych kar za tego rodzaju czyny” – pisze w interpelacji poseł Sonik.

Dziś minister środowiska, minister spraw wewnętrznych i premier Mateusz Morawiecki mają ogłosić, jakie działania podejmą wobec plagi pożarów składowisk odpadów.

Źródło: „Gazeta Wyborcza”