Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

10 grudnia 2007, 23:00

Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik w liście do prezesa TVP Andrzeja Urbańskiego zaprotestował przeciwko projektowi sprzedaży siedziby TVP Kraków na Krzemionkach, którą wyceniono na sumę 5 mln złotych. „Mam nadzieję, że jest to jakieś nieporozumienie, które zostanie wyjaśnione” – mówi poseł Sonik.

Zdaniem posła niedopuszczalne jest wystawianie na sprzedaż obiektu zbudowanego za pochodzące z abonamentu pieniądze podatników bez poddania tej kwestii publicznej debacie i ocenie. Ponadto cena 5 milionów zł. jest zdaniem posła Sonika wielokrotnie zaniżona. „Próba sprzedaży siedziby TVP na Krzemionkach w tak pokątny sposób, bez podania jakichkolwiek argumentów, budzi najgorsze przypuszczenia i wspomnienia z tak bardzo dziś krytykowanego okresu tzw. pierwszej dzikiej prywatyzacji z początku lat 90-tych” – napisał poseł Sonik w liście do prezesa TVP.