Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

2 lutego 2008, 23:00

1202306010

3 lutego 2008 r. w Krakowie, w sali Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w obecności blisko dwóch tysięcy sołtysów z województw małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego, poseł Bogusław Sonik otrzymał tytuł Honorowego Członka Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów i znalazł się tym samym w gronie sześciu najbardziej zasłużonych osób w piętnastoletniej historii tego stowarzyszenia. Przyjmując posła Sonika w swe szeregi jako honorowego członka, małopolscy sołtysi wyrazili uznanie dla jego zasług na rzecz integracji i rozwoju środowiska wiejskiego. Wraz z dyplomem przyznającym mu specjalne prawa i obowiązki poseł Sonik otrzymał także odlaną z brązu miniaturową replikę pomnika sołtysa, znajdującego się w Wąchocku.