Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

28 sierpnia 2007, 22:00

Na wniosek posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Hans-Gert Poettering zwrócił się do gubernatora stanu Teksas z apelem o ułaskawienie skazanego na karę śmierci Kennetha Fostera.

Wyrok został wydany wyłącznie dlatego, że oskarżony w roku 1996 prowadził samochód, którym jechał morderca. Mimo, że dziewiętnastoletni wówczas Forster nie miał świadomości, iż współtowarzysz jego podróży popełnił zbrodnię, został – podobnie jak morderca – skazany na karę śmierci. Podstawą prawną było obowiązujące w Teksasie „law of parties”, które pozwala karać drugorzędnych współuczestników zbrodni. „Kara śmierci jest w tym przypadku niewspółmierna do winy. Europa zawsze opowiadała się przeciwko karze śmierci. Domagaliśmy się moratorium w tej sprawie” – napisał poseł Bogusław Sonik w liście do przewodniczącego Poetteringa.

Forster ma zostać stracony 30 sierpnia 2007 roku.