Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski poparł wczoraj nie legislacyjny dokument dot. finansowania energii w Europie. Jest on głosem PE w negocjacjach z krajami członkowskimi, dotyczących planowanego podziału środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zgodnie z jego zapisami unijne pieniądze będą mogły być wydatkowane na infrastrukturę energetyczną, np. gazociągi.

Środki na energię mają służyć rozwojowi gospodarki niskowęglowej. Do tej pory można było je przeznaczyć tylko na poprawę efektywności energetycznej, rozwój zielonych źródeł energii i modernizację sieci energii elektrycznej. Teraz środki te będzie można wykorzystywać również na infrastrukturę przesyłu gazu i modernizację elektrowni.

Dokument pomoże wzmocnić stanowisko Polski w tej sprawie – polskie regiony dysponują słabymi połączeniami i mogą znacząco skorzystać np. na możliwości dofinansowania przesyłu energii.  Najbiedniejsze z nich będą mogły przeznaczać do 50 proc. przyznanych środków na cele energetyczne. Regiony powinny wyznaczyć  priorytetowe projekty energetyczne i informować na bieżąco Warszawę oraz Brukselę o swoich planach.

Jak podkreśla sprawozdawczyni Lena Kolarska-Bobińska: „Regiony są zróżnicowane, maja rożne potrzeby i wizje rozwoju. W niektórych regionach już zostały ocieplone wszystkie budynki publiczne, a mogą być potrzebne środki na przesył (energii). Chodzi o to, żeby regiony miały swobodę decydowania o projektach, a nie by wszystkim regionom pieniądze zostały równo przyznane np. na renowacje budynków”

By propozycja weszła w życie, muszą się na nią jeszcze zgodzić wszystkie kraje członkowskie i Komisja Europejska.