Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

26 stycznia 2010, 23:00

1264607357

Komisja środowiska Parlamentu Europejskiego poparła zaproponowane przez posła Bogusława Sonika poprawki do nowego rozporządzenia, które ma zabezpieczyć Unię na wypadek zakłóceń w dostawie gazu.
Poprawki są zgodne z postulatami polskiego Ministerstwa Gospodarki na forum Rady UE.