Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

2 sierpnia 2006, 22:00

Apel Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika, który wystosował dnia 21 lipca 2006 roku do Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiego Czerwonego Krzyża nie pozostał bez odpowiedzi. Polska Akcja Humanitarna rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na pomoc dla ludności przebywającej na terenie konfliktu oraz uchodźców w Syrii. Uruchomione już zostało konto bankowe, na które darczyńcy mogą wpłacać pieniądze na rzecz ofiar. Pieniądze można wpłacać na konto: BPH 28 1060 0076 0000 3310 0011 3996 Obie Organizacje na bieżąco zbierają informację na temat sytuacji, potrzeb i możliwości udzielenia pomocy.

Poseł Bogusław Sonik zwraca się z uprzejmą prośbą do mediów i dziennikarzy o nagłośnienie potrzeb wsparcia materialnego i przekazaniu do informacji publicznej wiadomości o powstałym koncie. Bogusław Sonik – członek delegacji stałej Parlamentu Europejskiego do kontaktu z krajami Bliskiego Wschodu.