Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

20 września 2010, 22:00

Wniosek o dofinansowanie Muzeum Auschwitz-Birkenau złożony przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską trafił do Parlamentu Europejskiego. Na trudną sytuację finansową Muzeum Auschwitz już rok temu zwracał uwagę poseł Bogusław Sonik. Parlament Europejski zajmie sie oceną zapropowanego dofinansowania wynoszącego 4 miliony euro i podejmie decyzję po otrzymaniu szczegółowych informacji na temat całego projektu oraz powodów, dla których nie może on być finansowany ze środków wspólnotowego programu „Europa dla obywateli”. W 2009 roku z apelem o zajęcie się trudną sytuacją finansową Muzeum Auschwitz zwrócił się do ówczesnego przewodniczącego Rady Unii Europejskiej, Mirka Topolanka, poseł Bogusław Sonik. – Sprawa dramatycznej sytuacji finansowej byłego Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau powinna zostać przedstawiona europejskiej opinii publicznej, ponieważ ratowanie tego miejsca i pielęgnowanie pamięci o zagładzie setek tysięcy obywateli europejskich i mordzie dokonanym na ponad milionie europejskich Żydów jest naszym moralnym obowiązkiem – napisał Sonik w liście do przewodniczącego, apelując o zaangażowanie się w rozwiązanie tego problemu wszystkich rządów państw członkowskich Unii Europejskej. W odpowiedzi przewodniczący Topolanek zapewnił, że podziela przekonanie, iż obowiązkiem Unii Europejskiej jest dołożenie wszelkich strań, aby Muzeum Auschwitz właściwie przypominało o trgicznych wydarzeniach europejskiej historii. Przewodniczący poinformował także, że Unia rozpatrzy udzielenie pomocy finansowej Muzeum. Na liczącym blisko 200 hektrów terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau usytuowane jest około 155 obiektów i 300 ruin, a znajdującym się tam zbiorom i archiwaliom zagraża zniszczenie. Dyrekcja Muzeum Auschwitz wystosowała apel do szefów państw UE z prośbą o dofinansowanie.