Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

14 czerwca 2007, 22:00

„Polska wobec globalnej energetyki. 

Andrzej Hrynkiewicz, Bogusław Sonik


Eksperci i geostratedzy łamią sobie głowy nad pytaniem, czy energia może stać się luksusem dla nielicznych. Pesymistyczny scenariusz jest prawdopodobny, a groźba, że energii nie starczy dla wszystkich, jest realna. Przed Unią Europejską stoi zadanie wypracowania polityki, która pozwoli uniknąć zagrożeń związanych z niedoborem energii – piszą profesor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN Andrzej Hrynkiewicz i poseł do Parlamentu Europejskiego (PO) Bogusław Sonik

Dotychczasowe deklaracje Unii w kwestii energii odnawialnej oraz polityki energoos z c z ę d n e j brzmią mało przekonująco. Ludzie zapamiętali głównie zapowiedź obowiązkowej wymiany żarówek na energooszczędne i stwierdzili, że zamiast kompleksowej strategii Europa proponuje rozwiązania cząstkowe. Tylko po części jest to wrażenie słuszne. Problemem UE jest chęć połączenia krótkofalowej polityki społecznej z celami długofalowymi o charakterze ekologicznym i pragmatycznym. Na naszych oczach zmienia się mapa gospodarcza świata. Liderami wzrostu są Indie i Chiny. Ich gospodarki potrzebują energii, a bogacące się 2,5 mld konsumentów aspiruje do poziomu życia zbliżonego do standardów Zachodu…”

Źródło: Rzeczpospolita, 15 czerwca 2007