Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

2 lutego 2010, 23:00

1265213639

Maria Mileńko, studentka poznańskiej ASP, zwyciężyła w adresowanym do młodych ludzi z krajów UE konkursie plakatowym z okazji Dnia Europy 2010 I ♥ Europe.
Praca laureatki stanie się oficjalnym plakatem Dnia Europy, zostanie przetłumaczona na 23 oficjalne języki UE i będzie rozpowszechniana we wszystkich 27 krajach Unii.