Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

13 listopada 2005, 23:00

„Polska nie jest gotowa na przyjęcie nowego prawa 

Bogusław Sonik

Wkrótce ma wejść w życie nowe unijne prawo ustalające zasady wprowadzania na rynki „25” wszelkich substancji chemicznych. Zostało ono nazwane REACH, jako skrót od pełnej nazwy „Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals” 

REACH ma zastąpić obowiązujące dotychczas 40 dyrektyw i ustalać zasady wprowadzania wszystkich substancji chemicznych na rynek Unii Europejskiej. Głosowanie nad tym programem zaplanowano w Parlamencie Europejskim na czwartek. W Polsce na ten temat mówi się niewiele, a bezpieczeństwo chemiczne może nas kosztować nawet miliard euro. W Brukseli nowe prawo wywołuje ogromne emocje oraz niespotykany napływ grup lobbingowych z całego świata. Wiadomo już, że z powodu skali proponowanych zmian projekt REACH został skierowany pod obrady dziewięciu komisji merytorycznych. Ostateczną wersję przygotowuje Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, której jestem członkiem…”

Źródło: Rzeczpospolita, 14 listopada 2005