Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

5 października 2008, 22:00

1223537055

6 października Komisja Ochrony Środowiska odrzuciła stosunkiem głosów 44 do 20 korzystne dla Polski poprawki do propozycji Komisji Europejskiej dotyczących emisji dwutlenku węgla w elektroenergetyce. Zaakceptowano poprawkę kompromisową w myśl której „dla sektora produkującego energię elektryczną nie przewiduje się darmowych pozwoleń na emisję CO2”.

Komentując wynik wtorkowego głosowania, poseł Bogusław Sonik zwrócił uwagę na fakt, że mimo niekorzystnej dla Polski decyzji Komisji Ochrony Środowiska, sprzeciw wobec propozycji Komisji Europejskiej przybiera na sile . „Zmienia się atmosfera. Kryzys finansowy powoduje, że zatroskanie gospodarką jest większe, zwłaszcza w chadeckiej grupie politycznej” – powiedział Sonik.
Z kolei zdaniem posła Jerzego Buzka optymizmem napawa fakt, że aż „kilkunastu posłów domagało się łagodniejszych rozwiązań dla sektora energii elektrycznej”. Tak duże poparcie może pozwolić na zablokowanie niekorzystnych dla Polski propozycji w Radzie Unii Europejskiej, która jest drugą obok Parlamentu Europejskiego instytucją decydującą o ostatecznym kształcie pakietu klimatyczno-energetycznego. W zabiegach mających na celu przyjęcie łagodniejszej wersji pakietu Polska może liczyć na poparcie ze strony Czech, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Włoch, Austrii i Niemiec.