Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W komisji rozwoju regionalnego PE przegłosowano dzisiaj pakiet pięciu rozporządzeń Komisji Europejskiej odnośnie finansowania polityki spójności. Negocjatorzy z ramienia PE – Danuta Hübner i Jan Olbrycht zdołali wprowadzić do pierwotnego tekstu Komisji korzystne dla Polski poprawki.

Znaczące dla Polski zapisy w nowych regulacjach dotyczących wydawania funduszy z polityki spójności to:

W kolejnej siedmioletniej perspektywie finansowej fundusze UE przeznaczone na politykę regionalną będą ukierunkowane przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc pracy.

Głosowanie plenarne nad rozporządzeniami odbędzie się 22 października br.