Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

5 marca 2006, 23:00

Dsc_1566
foto: Paweł Mazur

W ciągu ostatnich 30 lat jednym z głównych działań i funkcjonowania Wspólnot Europejskich jest polityka spójności, zmierzająca do wyrównywania dysproporcji rozwojowych występujących pomiędzy państwami członkowskimi i regionami europejskimi– mówił Bogusław Sonik podczas uroczystości otwarcia studium podyplomowego z zakresu funduszy strukturalnych na AGH w Krakowie.

Głównym zamierzeniem studium jest przygotowanie słuchaczy do zarządzania funduszami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz zapoznanie z praktycznymi aspektami wykorzystania środków unijnych.

Poseł podkreślał, iż należy pamiętać, że fundusze unijne nie są pomocą charytatywną, lecz swojego rodzaju działaniem interwencyjnym. Dlatego też należy stworzyć odpowiednie warunki i możliwości dostępu do funduszy europejskich, gdyż nadchodzące lata w zakresie funduszy unijnych będą najważniejsze w historii RP.

Na koniec życząc słuchaczom wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy poseł podkreślił jak ważne jest maksymalne i skuteczne wykorzystanie dostępnych środków unijnych do 2013.