Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

23 marca 2011, 23:00

1300104648

24 marca w sali obrad Rady Miasta Krakowa rozstrzygnięty zostanie półfinał tegorocznej edycji „Szkoły Debaty”. Projekt poraz kolejny organizowany jest pod patronatem honorowym posła Bogusława Sonika, na zaproszenie którego uczniowie ze zwycięskiej drużyny odwiedzą Parlament Europejski w Brukseli.

Podobnie jak edycje z poprzednich lat, tegoroczna „Szkoły Debaty” spotkała się z dużym zainteresowaniem – uczestniczy w niej dwanaście małopolskich szkół.

Projekt „Szkoła Debaty” został zainicjowany przez Fundację Świętego Jacka, która w 2006 roku przekazała pomysł do realizacji III Społecznemu LO im. Juliusza Słowackiego. W zamierzeniu organizatorów projekt, w którym bierze udział młodzież pragnąca spotkać się z rówieśnikami i dyskutować o ważnych sprawach według formuły debaty oksfordzkiej, ma uczyć młodych ludzi dyskutowania, twórczego myślenia i odpowiedzialności za słowo. 

Debaty finałowe projektu przeprowadzone są w sali obrad Rady Miasta Krakowa.