Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Zachęcamy wszystkich czytelników wydawanego przez Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika Biuletynu Europejskiego do napisania krótkiego, publicystycznego tekstu o tematyce związanej z UE, a w szczególności z pracami PE. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii w kwestiach, nad którymi na co dzień pracują Posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz sam Parlament  Europejski. Nie chcemy ograniczać ich tematycznie. Pozostawiamy więc Państwu całkowitą wolność wyboru.

Swoją propozycję kierujemy przede wszystkim do tych, którym lekkość pisania jest dobrze znana i którzy nie boją się wyrażać swojej opinii. A jest o co walczyć. Najlepsze teksty będą się ukazywały w kolejnych numerach Biuletynu.

Teraz kilka formalnych zasad:

Tekst powinien mieć maksymalną objętość 5400 znaków znormalizowanego maszynopisu, co odpowiada około 3 stronom A4 (1800 znaków strona).

Poseł Bogusław Sonik oraz Redakcja Biuletynu Europejskiego dokona wspólnie wyboru najlepszego tekstu, który zostanie opublikowany w danym numerze Biuletynu. W każdym numerze ukaże się wiec jeden wybrany materiał.

Materiały wraz ze zdjęciem autora oraz krótką biografią (jeśli autor sobie tego życzy) prosimy przesyłać w formie elektronicznej do 15. dnia każdego miesiąca na adres: media@boguslawsonik.pl z dopiskiem w tytule: Pokaż swój punkt widzenia. Twój głos w Biuletynie Europejskim!

Pragniemy dodatkowo zaznaczyć, że nadesłany tekst może być opublikowany tylko raz i w ramach jednego wydania biuletynu. Za napisanie materiału autorowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie finansowe.

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do wzięcia udziału, tym bardziej, że osoby piszące w interesujący sposób będą miały szanse na stałą współpracę.        

Więcej na temat szczegółowych zasad publikacji mogą Państwo znaleźć tutaj.

Załączniki