Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Organizatorzy 56 Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego składają serdeczne podziękowania za ochronę wartości regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wsparcie, pomoc i zaangażowanie w organizację wydarzenia, wszystkim sponsorom i fundatorom nagród. Jednym z nich był Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik.

Źródło:

http://www.kulturalipnica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=203:podziekowania-za-wsparcie-56-konkursu-lipnickich-palm&catid=2&Itemid=101