Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

5 kwietnia 2011, 22:00

1302100995

Poseł Bogusław Sonik weźmie udział w odbywającej się 8 kwietnia w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli konferencji podsumowująca unijny projekt AENEAS zatytułowanej „Czy możemy rozwijać ekologiczny transport miejski i jednocześnie zapewnić aktywność osób starszych?”.

Celem projektu AENEAS było zwrócenie uwagi na komunikacyjne potrzeby seniorów.

Projekt AENEAS, czyli „Osiągnięcie energooszczędnej mobilności w starzejącym się społeczeństwie”, realizowano w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (IEE). 

Jego twórcy wyszli z założenia, że Europa, w obliczu ogromnych zmian demograficznych, musi znaleźć odpowiedź na komunikacyjne wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Na efektywność energetyczną ogromny wpływ wywiera fakt, że osoby w wieku 50 lat i więcej coraz częściej używają prywatnego samochodu zamiast ekologicznych środków transportu miejskiego.

Projekt AENEAS, skupiający przedstawicieli czołowych europejskich grup interesu w dziedzinie mobilności osób starszych, miał za zadanie zmienić te tendencje, zwiększając atrakcyjność ekologicznych środków transportu. Wykorzystanie przyjaznych dla środowiska sposobów transportu nie tylko zmniejsza przeciążenie aglomeracyjne i sprawia. że drogi są bezpieczniejsze, a powietrze czystsze, lecz także przyczynia się do zwiększenia samodzielności i poprawy stanu zdrowia ich użytkowników. Dlatego tak ważne jest, a by motywować starsze osoby do korzystania z alternatywnych dla samochodów sposobów transportu, co pozwala im zachować zdrowie i zaoszczędzić pieniądze.

Dwa główne działania projektu AENEAS to:

Strona internetowa projektu: http://www.aeneas-project.eu/pl