Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

28. listopada Marcin Korolec, pełnomocnik rządu RP ds. polityki klimatycznej, odwiedził Brukselę, by wziąć udział w wymianie poglądów na temat zakończonej konferencji klimatycznej w Warszawie. Spotkanie odbyło się wewnątrz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego.

Pełnomocnik rządu podkreślił wagę osiągnięć takich jak skonstruowanie „mapy drogowej” dla globalnego porozumienia w Paryżu planowanego na 2015 rok. Właśnie słowo „globalne” nabrało szczególnego charakteru, gdyż dziś porozumienie dotyczy państw emitujących jedynie 14% CO2. Osiągnięto też porozumienie w sprawie decyzji dotyczącej funduszu strat i szkód (loss and damage) mającej wypłacać fundusze do walki z klęskami żywiołowymi spowodowanymi zmianami klimatycznymi. Jak podkreślił Minister Korolec sukcesem jest też niewątpliwe porozumienie dotyczące finansowania polityki leśnej oraz operacjonalizacja zielonego funduszu klimatycznego (GCF) mającego wypłacać 100 mld dolarów rocznie na cele klimatyczne, począwszy od 2020 roku.

Po tym przyszedł czas na pytania i wypowiedzi z sali. Pochwalano to, że udało się osiągnąć szereg porozumień, jednocześnie jednak niektórzy posłowie liczyli na więcej. Mówcy jednak byli jednak zgodni, co do niezwykłej wagi problemu globalnych zmian klimatycznych. Istotny jednak jest również aspekt gospodarczy. Poseł Gierek podkreślił wagę porozumienia dotyczącej polityki leśnej, zaś Poseł Cymański ostrzegł, że Europa zderza się z paradygmatem „taniej” energii dominującej w USA, zaś wielu obywateli UE jest wykluczonych energetycznie, co karze zastanowić się nad Europejską polityką klimatyczną, zwłaszcza w kontekście globalnego uczestnictwa. Również Poseł Bogusław Sonik wziął udział w debacie, podkreślając, że Niemcy produkują znacznie więcej energii z węgla niż Polska, jednocześnie oskarżając Polskę o nadmierne inwestycje w energetykę węglową.   

Z sali padły pytania dotyczące nie tylko polityki klimatycznej, ale również zawirowań związanych z rekonstrukcją rządu. Marcin Korolec odniósł się do tej kwestii, zaznaczając, że teraz objął on funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, będąc odpowiedzialnym jedynie za politykę klimatyczną, nie tylko Polski, ale też świata, jako przewodniczący COP-u przez najbliższy rok. Jednocześnie zaznaczył, że w kwestii polityki klimatycznej jest to rozwiązanie optymalne, gdyż dziś może w stu procentach poświęcić się polityce klimatycznej, co jest istotne w czasie, gdy Ministerstwo Środowiska jest obciążone wieloma innymi kwestiami takimi jak „ustawa śmieciowa”, czy kwestie dotyczące gazu łupkowego i odnawialnych źródeł energii.