Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

8 lipca 2007, 22:00

Pe

Od lipca przewodnictwo w Unii Europejskiej przejęła od Niemiec Portugalia. Nowa prezydencja w ciągu nadchodzącego pół roku stawia sobie ambitne cele. Przede wszystkim zajmie się reformą traktatową UE. Ponadto Portugalii zależy na lepszym wdrażaniu strategii lizbońskiej, wzmocnieniu Obszaru Wolności, Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa oraz na skuteczniejszych działaniach poza granicami Unii.

Przewodnictwo w UE ma charakter rotacyjny. Kolejne państwa członkowskie pełnia te funkcję przez sześć miesięcy. To prezydencja decyduje o programie posiedzeń Rady UE, którym naturalnie przewodniczy, na wszystkich szczeblach: począwszy od konferencji z udziałem szefów rządów i państw, poprzez formalne i nieformalne spotkania ministrów, cotygodniowe posiedzenia Komitetu Stałych Przedstawicieli (tzw. COREPER, w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich przy UE), aż po spotkania stu czterdziestu grup roboczych.