Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Po Damas de Blanco kolejny kubański dysydent wyróżniony parlamentarną Nagrodą im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli dostał zezwolenie na opuszczenie kraju, umożliwiając mu odebranie nagrody.

Guillermo Fariñas jest doktorem psychologii, niezależnym dziennikarzem i działaczem politycznym. Nagrodę Sacharowa przyznano mu w 2010 r. za ponad 15-letnią pokojową walkę na rzecz praw człowieka i wolności słowa na Kubie, m.in. poprzez udział w 23 strajkach głodowych. Jednym z efektów jego działań było zwolnienie 141 więźniów politycznych.

Podczas dzisiejszej ceremonii wręczania nagrody w Strasburgu wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Gianni Pittella wyraził uznanie dla pokojowych działań Fariñasa w walce z kubańskim reżimem. Pitella podkreślił znaczenie nagrody Sacharowa jako nagrody na rzecz wolności myśli, zaznaczając, że Fariñas wyrażając swoje przekonania poprzez strajki głodowe, wielokrotnie naraził swoje zdrowie i życie. We wzbudzającej wiele emocji przemowie, Guillermo Fariñas odniósł się do uroczystości przyznania mu nagrody w 2010 r., gdzie przeznaczone dla niego miejsce było puste, symbolizując pogwałcenie wolności i praw człowieka na Kubie.

Guillermo Fariñas podziękował osobom wspierającym go w jego działaniach na rzecz podstawowej wartości życia i istnienia ludzkiego – wolności. Przyjmując nagrodę zaznaczył, że odbiera ją w imieniu wszystkich Kubańczyków walczących z komunistycznym reżimem. Fariñas opowiedział o swoich spotkaniach z białoruskimi opozycjonistami, zwracając uwagę na wspólnotę ideałów działaczy na rzecz wolności. Wezwał do solidarności i kontynuacji wsparcia nie tylko dla Kuby, ale i dla Białorusi, w ich długiej drodze ku wolności i demokracji. Zaznaczył, że nagroda Sacharowa jest symbolem nadziei i podkreślił swoją wiarę w wolność Kuby uzyskaną dzięki determinacji jej obywateli.

Podczas popołudniowego spotkania w ramach grupy „Przyjaciół wolnej Kuby”, której przewodniczy poseł Jarosław Wałęsa, posłowie mieli okazję porozmawiać z Guillermo Fariñasem w mniej oficjalnej atmosferze.