Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Po co nam Parlament Europejski?

Na tak postawione pytanie próbowali odpowiedzieć dzisiaj kandydaci do PE, eksperci oraz studenci podczas debaty odbywającej się w Audytorium Maximum. Jednym z reprezentantów Platformy Obywatelskiej i grupy EPL był poseł Bogusław Sonik. Spotkanie było organizowane przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i podzielone było na 3 części – polityczną, ekspercką i studencko-doktorancką. Moderatorami dyskusji byli profesorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Zdzisław Mach jak i prof. dr hab. Janusz Józef Więc.

W trakcie debaty nie zabrakło parlamentarzystów ze wszystkich partii politycznych. Dyskusję toczyli ze sobą politycy związani zarówno z prawym jak i lewym skrzydłem. Poseł Bogusław Sonik w swoim wystąpieniu podkreślał rolę Unii Europejskiej w walce o prawa człowieka – nie tylko w Europie, ale i na świecie. Opowiadał o misjach obserwacyjnych, które Parlament Europejski organizuję by móc budować fundamenty demokracji na całym świecie – sam ubrany był w koszulę z Nikaragui, w której miał okazję być jednym z europejskich obserwatorów. Odnosząc się do tematu spotkania poseł wyraził swoją opinie na temat obecnych kompetencji Parlamentu Europejskiego, które jego zdaniem powinny być rozszerzone.

 „ Nie można pozwolić sobie na to, aby ważne decyzje zapadły jedynie w gabinetach. Każdy powinien mieć udział w ich podejmowaniu, zwłaszcza Parlament Europejski” – powiedział Sonik. 

Europoseł wspomniał również o swojej dotychczasowej pracy w Brukseli,  a w szczególności o działaniach związanych z ochroną środowiska i bezpieczeństwem energetycznym. Zwrócił również uwagę na swój wkład w kształtowanie się pakietu klimatycznego oraz obecnego kształtu zaleceń Komisji Europejskiej w kwestii poszukiwania i eksploatacji gazu z łupków.

Galeria