Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz perspektywy na przyszłość. Bułgarski Płowdiw i włoska Matera to stolice kultury 2019.

Warto przypomnieć, że wybierane do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury miasta przez okrągły rok prezentują swoje życie kulturalne i dziedzictwo historyczne, rozwijając ofertę kulturalną, tak by przyciągnąć międzynarodową publiczność. Miasta i regiony organizują specjalnie na tę okazję koncerty, festiwale, pokazy, konferencje. Do 2016 Europejskimi Stolicami Kultury w Polsce były dwa miasta: Kraków (2000) i Wrocław (2016).

Płowdiw

Płowdiw to pierwsze bułgarskie miasto pełniące funkcję Europejskiej Stolicy Kultury, położone w południowo-środkowej Bułgarii, na Nizinie Górnotrackiej. Jest drugim co do wielkości miastem w kraju, liczy około 345 000 mieszkańców.

„Razem” to motto Płowdiwu jako Europejskiej Stolicy Kultury, które obejmuje cztery platformy tematyczne:

Miasto planuje ponad 300 projektów i blisko 500 wydarzeń w ponad 70 lokalizacjach w całym mieście.

Matera

To miasto, liczące 60 000 mieszkańców, położone na południu Włoch. Znane jest
z historycznych mieszkalnych pieczar Sassi wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Hasłem Matery jako Europejskiej Stolicy Kultury 2019 jest „Otwórzmy się na przyszłość!”,  które obejmuje pięć głównych tematów:

Obejmują one projekty w dwóch filarach: „I-DEA”, poświęcony badaniom i reprezentacji historii kultury, sztuki i antropologii regionu, oraz „Szkoła otwartego wzornictwa”, laboratorium projektowe, eksperymentów i innowacji interdyscyplinarnych.