Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

30 kwietnia 2010, 22:00

1273056771
Fot. Jakub Meissner

1 maja 2010 r., w szóstą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, w Płokach odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą temu wydarzeniu.
Odsłonięcia dokonali sołtys Stefan Adamczyk oraz poseł Bogusław Sonik, fundator tablicy.

W uroczystości wzięli udział również: poseł Tadeusz Arkit, członek zarządu województwa małopolskiego Marek Sowa, radny sejmiku wojewódzkiego Bogusław Mąsior, starosta chrzanowski Janusz Szczęśniak, burmistrz Trzebini Adam Adamczyk i dwaj jego zastępcy, a także trzebińscy radni, sołtysi, dyrektorzy szkół oraz kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców.