Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Wystąpienie na sesji plenarnej w PE w Strasburgu

3. lipca 2012

Panie Przewodniczący! Cieszę się z tego mądrego sprawozdania i chciałbym skorzystać z okazji i powiedzieć, że należy w przyszłej perspektywie budżetowej położyć kres Europie dwu prędkości, która stanie się faktem, jeżeli nie wyrównamy dopłat dla wszystkich krajów. Mówimy o walce z kryzysem budżetowym i potrzebie solidarności i rzeczywiście biedniejsze kraje, takie jak Słowacja czy inne, składały się również na wsparcie krajów południa Europy będących w trudnej sytuacji. Nie można w tej chwili kontynuować tej polityki, bo będzie to niesprawiedliwe, niezrozumiałe i będzie wbrew idei solidarności, na której zbudowana jest Europa.