Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

W ostatnich latach, z powodu kryzysu gospodarczego, popyt na stal z UE spadł o blisko 17%. Parlament Europejski apeluje, w przyjętej dzisiaj rezolucji, o przeznaczenie więcej funduszy na rozwój innowacyjnych technologii w sektorze oraz ogólne obniżenie kosztów produkcji, głównie poprzez zmiany polityki energetyczno-klimatycznej UE.


Dodajmy, że globalna produkcja stali w 2007 r. wyniosła 1 347 mln ton, z tego w krajach Unii Europejskiej osiągnęła poziom 210 mln ton. W 2012 r. produkcja wzrosła do 1 547 mln ton (wzrost na świecie o 15%), z czego w Unii Europejskiej spadła do 169 mln ton (spadek u Unii Europejskiej o 20%). Produkcja stali w tym okresie skurczyła się w Polsce o 21%.