Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Gaz%20200x200

Głosowanie w Komisji Przemysłu (ITRE)

18. września 2012

Dziś i jutro gaz łupkowy w centrum zainteresowania eurodeputowanych. Właśnie przegłosowano korzystny dla Polski raport Komisji ITRE ws. przemysłowych, energetycznych i innych aspektów wydobycia gazu łupkowego i olei łupkowych. Za było 32 eurodeputowanych, przeciw – 23, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Jutro o 10.30 głosowanie projektu środowiskowego autorstwa Bogusława Sonika.

Przyjęty dzisiaj dokument podkreśla pozytywne aspekty wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Stwierdza, że obecne unijne przepisy w sposób wystarczający regulują kwestię eksploracji gazu łupkowego, i każde z państw członkowskich ma prawo do własnej decyzji w tej kwestii. Jednocześnie raport zaleca korzystanie z doświadczeń Stanów Zjednoczonych i najlepszych dostępnych praktyk oraz przyjaznych środowisku technologii.

Projekt stwierdza też między innymi, że rozwój gazu łupkowego pomoże Wspólnocie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i będzie odgrywał zasadniczą rolę zwłaszcza w krajach, których gospodarka oparta jest w większości na węglu. Dokument podkreśla znaczenie gazu łupkowego wskazując na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w krajach uzależnionych od dostaw błękitnego paliwa z państw spoza Unii. Chociaż jednocześnie zauważa, że potrzebne są także inne działania, które pomogą zmniejszyć uzależnienie od importu, takie jak zwiększenie efektywności energetycznej oraz roli odnawialnych źródeł energii.

Dokument przygotowany w Komisji Przemysłu został jednak osłabiony i zostawił furtkę dla wprowadzania zastrzeżeń w przyszłości, choć nie przeszła żadna poprawka nawołująca do zmiany przepisów środowiskowych. W tym kontekście bardzo ważne będzie jutrzejsze głosowanie w Komisji Środowiska.

Projekt raportu Komisji Przemysłu (ITRE)