Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

8 marca 2007, 23:00

Emo

Poseł Bogusław Sonik objął patronatem honorowym Pierwszy Krakowski Dzień Europejskiego Parlamentu Młodzieży (European Youth Parliament). Wydarzenie będzie miało miejsce 3 marca 2007 roku.

Europejski Parlament Młodzieży (EYP), powołany w 1987 r., jest organizacją otwartą na młodych ludzi z całej Europy. Zachęca ich do aktywnego włączenia się w działania kształtujące przyszłość Europy. EYP promuje wymiar europejski w edukacji oraz umożliwia uczniom szkół średnich uczestnictwo w praktycznych i wartościowych doświadczeniach edukacyjnych. Opiekę nad Europejskim Parlamentem Młodzieżowym sprawuje Fundacja Heinza-Schwarzkopfa „Młoda Europa”, koordynuje działania międzynarodowe parlamentu i zarządza jego działalnością.

EYP to forum dla młodych ludzi, na którym mogą oni wyrażać swe opinie na różne tematy. W parlamencie nie ma podziału na frakcje polityczne. Parlament jest dla młodzież interesującej się bieżącą sytuacją społeczno-polityczną i procesem demokratyzacji. Ćwiczy pozytywne myślenie i umiejętność podejmowania inicjatyw.

Pierwszy Dzień Europejskiego Parlamentu Młodzieży w Krakowie będzie miał charakter lokalny; jest adresowany głównie do uczniów krakowskich liceów. Będzie miał kształt mini-sesji. Program składa się z prac w komitetach tematycznych, w wyniku których zostaną opracowane przez uczniów krótkie rezolucje. Zostaną one przedstawione do akceptacji na uroczystościach Obrad Generalnych.

Pierwszy Krakowski Dzień Europejskiego Parlamentu Młodzieży

3 marca 2007

godz. 11.00

Aula V LO

ul. Studencka 12, Kraków