Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Intergrupa

24 lutego 2010

24. lutego 2010

Na spotkaniu obecni byli deputowani do PE pochodzący z obszarów, które leżą w obszarze zainteresowania Intergrupy, asystenci parlamentarni, przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz następujące stowarzyszenia: European Association of Elected Representatives from Mountain Regions, Euromontana, Conference of Peripheral Maritime Regions, Network of the Insular Chambers of Commerce and Industry of the European Union, Northern Sparsely Populated Areas.

Podczas spotkania omówiono również kwestie organizacyjne. W ramach Intergrupy, której przewodniczącym jest poseł Bogusław Sonik, zostaną stworzone sekcje tematyczne ds. gór, wysp oraz regionów słabo zaludnionych. Podział ten ma usprawnić prace Intergrupy. Przedstawiciele stowarzyszeń obecnych na spotkaniu zapowiedzieli również stworzenie strony internetowej dla potrzeb Intergrupy. Przedstawiciel Komisji Europejskiej wyraził swoje poparcie dla powstania Intergrupy oraz zapowiedział wsparcie merytoryczne. Następne spotkanie Intergrupy przewidziane jest na wiosnę br.

Communiqué de presse (pdf) >>>
Press release (pdf) >>>

CRITICAL ANALYSIS (EN, pdf) >>>

NOTE CRITIQUE (FR, pdf) >>>