Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

1 lipca 2013 r. Litwa po raz pierwszy objęła półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Funkcję tę przejęła od Irlandii, a 31 grudnia przekaże ją Grecji. Głównymi priorytetami swojej prezydencji Litwa uczyniła: bezpieczeństwo energetyczne, Partnerstwo Wschodnie, wzmocnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej oraz aktywizację współpracy państw regionu Morza Bałtyckiego. Hasło przewodnie to: „wiarygodna, rozwijająca się i otwarta Europa”. Okres sprawowania prezydencji rozpocznie się 5 lipca uroczystą ceremonią w Wilnie.

 Planujemy oprzeć nasze priorytety na trzech głównych filarach. W pierwszym chodzi o wiarygodną Europę („credible Europe”), w drugim o Europę wzrostu („growing Europe”), a w trzecim Europę otwartości („open Europe”). Jeśli mówimy o wiarygodnej Europie, to chodzi nam m.in. o to, by osiągnąć postęp w ekonomicznym zarządzaniu Europą, rozwiązać problem deficytów budżetowych państw członkowskich. Zależy nam na tym, żeby wszystkie ustalenia dotyczące gospodarki europejskiej, które podjęto wcześniej, zostały wcielone w życie podczas naszej prezydencji– mówi w rozmowie z Radiem Wnet p.o. dyrektora Departamentu ds. Prezydencji Litewskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Julius Pranevičius.

Za kluczowy priorytet rozpoczętej prezydencji uważane jest Partnerstwo Wschodnie. Władze litewskie podkreślają, że rozwój wydarzeń zarówno w Gruzji, jak i na Ukrainie jest bardzo ważny nie tylko dla Litwy, ale też dla Polski, Słowacji i Węgier. Twierdzą, że od rozwoju tych państw będzie zależało, jakich będziemy mieli sąsiadów – złych, drażliwych i zawiedzionych, którzy na wszelkie nielegalne sposoby będą próbowali przedostać się do Unii Europejskiej, czy państwa demokratyczne służące przykładem dla Rosji. Dlatego też istotnym wydarzeniem będzie szczyt Partnerstwa Wschodniego zaplanowany na 28 listopada w Wilnie, podczas którego największym sukcesem byłoby podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą– powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia minister spraw zagranicznych Litwy – Linas Linkevicius.

Oprócz Partnerstwa Wschodniego Litwa kładzie też duży nacisk na budowę wspólnego rynku energii w Unii Europejskiej oraz na rozwiązanie problemu bezrobocia, szczególnie wśród młodych ludzi.

W ciągu najbliższego półrocza w Brukseli i Luksemburgu Litwa zorganizuje ponad 1500 posiedzeń różnego szczebla. W kraju odbędzie się ponad 200 imprez – ponad 20 spotkań na najwyższym szczeblu, 160 spotkań eksperckich, 12 – parlamentarnych i około 70 spotkań grup roboczych.

W listopadzie planowanych jest kilka ważnych konferencji, m.in.. ICT (Information and Communications Technology), czy też konferencja energetyczna z udziałem ministrów ds. energetyki. Pod koniec listopada odbędzie się z kolei, wspomniany już wyżej, szczyt Partnerstwa Wschodniego z udziałem polityków wszystkich krajów Unii Europejskiej.