Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Pierwsze wyniki negocjacji z dnia 19 czerwca Parlament uznał za niewystarczające, w związku z tym rozmowy zostały wznowione w zeszłym tygodniu, przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Europejskiej. Przewodniczący PE Martin Schulz, główny negocjator ze strony PE Alain Lamassoure (EPP, FR), Premier Irlandii Enda Kenny, minister ds. zagranicznych Eamon Gilmore oraz przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso osiągnęli porozumienie, które uzyskało następnie poparcie ze strony głównych grup politycznych w PE oraz państw członkowskich. W środę, 3 lipca PE zaakceptował wynegocjowany z Radą wieloletni budżet na lata 2014-2020.

Parlamentowi udało się utrzymać priorytety zawarte w mandacie negocjacyjnym, co ułatwfinansowanie walki z bezrobociem wśród młodzieży, badań, programu Erasmus oraz wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z głównych osiągnięć PE, było także włączenie „klauzuli rewizyjnej” do tekstu porozumienia, w celu zapewnienia Parlamentowi wybranemu na kolejną kadencję oraz nowej Komisji możliwości wpływu na wieloletni budżet. Bez tej klauzuli instytucje te byłyby skazane na budżet ustalony podczas poprzedniej kadencji.

Podczas ostatniej rundy negocjacji, ustalono, że Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym powinien zostać powiększony z 2, 5 miliarda do 3, 5 miliarda euro. Dodatkowy miliard będzie mógł być użyty przez państwa członkowskie, na zasadzie dobrowolności na dystrybucję żywności. Rada zobowiązała się także do wypełnienia swojej obietnicy uregulowania płatności za rok 2013, ocenianych na 11, 2 miliarda euro.

Projekt nowego budżetu zostanie włączony do rozporządzenia po wyrażeniu zgody przez Parlament w głosowaniu większościowym, czyli najwcześniej jesienią, jak tylko spełnione zostaną wszystkie warunki techniczne i prawne do finalizacji dokumentów końcowych, tak aby odzwierciedlały one całość porozumienia wypracowanego pomiędzy Parlamentem i Radą.