Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

10 marca 2010, 23:00

Parlament Europejski zwrócił się dzisiaj do Komisji i Rady z pytaniem dotyczącym inwestowania w technologie niskoemisyjne. PE przyjął również rezolucje w tej sprawie.

Poseł Bogusław Sonik (PO) odniósł się do technologii czystego węgla. „Polski sektor energetyczny w około 90% oparty jest właśnie na węglu. Zatem kluczową kwestią jest wykorzystanie możliwości, jakie daje ta technologia. M.in. poprzez zwiększenie nakładów na badania, zapewnienie odpowiedniego mechanizmu jej dofinansowania oraz stworzenie odpowiednich warunków do jej komercjalizacji, w szczególności pod kątem wpływu na ceny energii” powiedział Bogusław Sonik (PO) Wiceprzewodniczący Komisji Środowiska w PE.

Technologie geologicznego składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS) mają potencjał do tego, by stać się jednym z głównych komponentów globalnej strategii na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W Komunikacie KE będącym elementem Pakietu klimatyczno – energetycznego, stwierdzono, że UE wesprze budowę 10 -12 jednostek demonstracyjnych z CCS. Celem i potencjałem planu KE w sprawie inwestowania w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE) jest przestawienie UE na gospodarkę innowacyjną, co przyczyni się do powstania w ciągu najbliższej dekady setek tysięcy nowych wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy i nadania impulsu do rozwoju szybko rosnącego sektora przemysłowego. Konieczne jest jednak, żeby podmioty publiczne i prywatne, ponosiły część ryzyka, co oznacza potrzebę większego publicznego wsparcia finansowego, ale także podjęcia przez przemysł, banki i prywatnych inwestorów większego ryzyka technologicznego i rynkowego. „Kwota, przeznaczona na wsparcie budowy zakładów demonstracyjnych będzie zależeć od ceny rynkowej uprawnień. Szacuje się, że wyniesie ona od 7 do 12 mld euro. Z proponowanych decyzji Komisji można wywnioskować, że wsparcie ze sprzedaży 300 mln pozwoleń na emisję CO2 w ramach Rezerwy dla Nowych Jednostek będzie dotyczyć 6 projektów CCS w energetyce i 2 w przemyśle” powiedział poseł Bogdan Marcinkiewicz (PO) kończąc pytanie: „Czy i w jaki sposób Rada w porozumieniu z Komisją chce wspierać budowę kolejnych 2-4 jednostek?”.

Dalszych informacji udziela: Biuro Prasowe EPL Katarzyna Klaus +32/484.138.359