Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Trzeciego dnia sesji plenarnej w Strasburgu posłowie debatowali nad trudną sytuacją na Ukrainie. Decyzja Prezydenta Janukowycza o odroczeniu podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską w listopadzie 2013 roku doprowadziła do masowych demonstracji obywateli Ukrainy na Majdanie Niepodległości w Kijowie i w innych miastach. Od tego czasu, Ukraina pogrąża się w chaosie, wciąż dochodzi tu do eskalacji przemocy i wzrostu napięć społecznych.

Unia Europejska wspiera europejskie aspiracje Ukrainy oraz podejmuje aktywne działania mające na celu przywrócenie w tym państwie poszanowania podstawowych wartości: demokracji, praworządności oraz praw człowieka. Dzisiaj posłowie przegłosowali rezolucję w sprawie Ukrainy.Parlament stwierdził w niej, iżUnia Europejska oraz Państwa Członkowskie powinny wprowadzić ukierunkowane sankcje dotyczące podróżowania oraz zamrozić zasoby ludzi osobiście odpowiedzialnych za zabójstwa ukraińskich demonstrantów. Parlament wezwał też Unię do udzielenia Ukrainie wsparcia finansowego. W odrębnej rezolucji, posłowie skrytykowali Rosję za wywieranie presji politycznej i gospodarczej na kraje partnerstwa wschodniego oraz wezwali Rosję do respektowania prawa obywateli Ukrainy do decydowania o przyszłości swojego kraju.

Podczas debaty w Strasburgu posłowie szeroko odnosili się do powyższych działań Unii Europejskiej. Podkreślano, jak ważne jest, aby Unia Europejska oraz państwa członkowskie mówiły jednym głosem i wspólnie opracowały bardziej strategiczną i elastyczną politykę wsparcia partnerów wschodnich w ich staraniach na rzecz integracji z Europą. 

Stefan Fule, komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa w Komisji Europejskiej, zaznaczył, iż unormowanie sytuacji na Ukrainie jest priorytetowym celem szefowej unijnej dyplomacji, Catherine Ashton. Posłowie podkreślali również, iż pokojowe rozwiązanie konfliktu jest wciąż możliwe, niezbędny jest jednak otwarty dialog między opozycją a ukraińskim rządem. Zaproponowano także ustanowienie stałej misji Parlamentu Europejskiego na Ukrainę,w celu rozładowania napięcia i ułatwienia dialogu między zwaśnionymi stronami.