Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Podczas sesji w Strasburgu, Parlamentu Europejski poparł decyzję o zawarciu umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji między UE a Singapurem.

Za umową o wolnym handlu z Singapurem,  głosowało 425 posłów, 186 było przeciw, 41 wstrzymało się od głosu. Porozumienie pozwoli znieść w ciągu pięciu lat cła między partnerami, a dodatkowo ustanawia wolny handel na rynku usług, w tym w bankowości detalicznej i zapewnia specjalną ochronę regionalnych produktów rolnych z Unii Europejskiej takich jak hiszpańskie wino z Jerez, francuska szynka z Bayonne czy polska wódka. Umowa gwarantuje dodatkowo wzmocnienie praw pracowniczych i ochronę środowiska, na co Parlament nalegał od samego początku.

Należy wiedzieć, że to pierwsza dwustronna umowa handlowa między UE a członkiem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) i może posłużyć jako wzór dla kolejnych umów o wolnym handlu między Unią a innymi państwami tego regionu świata. To szczególnie ważne teraz, gdy UE nie może już polegać na USA jako na partnerze handlowym, co podkreślili posłowie w rezolucji dołączonej do decyzji. Została ona przyjęta 431 głosami za, przy 189 przeciw i 52 wstrzymujących się.

W oddzielnym głosowaniu (436 głosów za, 203 przeciw i 30 wstrzymujących się) Parlament poparł również umowę o ochronie inwestycji, która ustanawia system sądownictwa do rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami oraz umowę o partnerstwie i współpracy, która wykracza poza dziedzinę handlu (przyjętą 537 głosami za, przy 85 przeciw i 50 wstrzymującymi się).

Po zaakceptowania tekstu umowy handlowej przez Radę wejdzie w życie pierwszego dnia kolejnego miesiąca licząc od dnia wzajemnej notyfikacji zakończenia procedury przez obie strony. Aby umowy o ochronie inwestycji oraz umowy o partnerstwie i współpracy mogły wejść w życie, muszą najpierw je ratyfikować państwa członkowskie UE.