Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Europosłowie z komisji środowiska i zdrowia publicznego zaakceptują dziś wstępne porozumienie pomiędzy Parlamentem Europejskim a krajami członkowskimi dot. wydobycia gazu łupkowego.

To korzystne z punktu widzenia Polski porozumienie, trudne byłoby do osiągnięcia, gdyby nie stworzony przez Europosła Bogusława Sonika „Raport Sonika” mówiący o oddziaływaniu procesów związanych z eksploatacją gazu ze złóż niekonwencjonalnych, na środowisko naturalne.

Jesienią ubiegłego roku pojawił się w Parlamencie Europejskim absurdalny pomysł, nakazujący obowiązkowo tworzyć pełny raport oddziaływania na środowisko już na etapie poszukiwań złóż niekonwencjonalnych, podczas, gdy takowe poszukiwania praktycznie niczym nie różnią się od poszukiwań złóż konwencjonalnych. Odrzucono jednak ten pomysł, ponieważ stałby się czynnikiem znacznie opóźniającym rozwój sektora łupkowego zarówno w Polsce jak i w Europie.

Przeciwko tym rozwiązaniom przyjętym przez PE zaprotestowała także koalicja państw członkowskich: Polski, Wielkiej Brytanii, Węgier, Czech, Słowacji, Rumunii i Irlandii. Udało się zablokować wprowadzenie takiego zapisu w życie.

Ostateczną opinię końcem stycznia wydała Komisja Europejska, nie przedstawiając propozycji prawa regulującego poszukiwania i wydobycie ze złóż niekonwencjonalnych.