Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

17. kwietnia Parlament Europejski poparł przepisy dotyczące działań wobec nowych środków psychoaktywnych oraz penalizację produkcji i dystrybucji substancji najgroźniejszych dla zdrowia.

Nowe substancje psychoaktywne, czyli mieszanki ziołowe lub chemiczne mające podobne efekty działania do narkotyków tzw. dopalacze, mogą być niebezpieczne dla zdrowia publicznego, dlatego też odpowiednia kontrola handlu i produkcji jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Europy. Stąd niezbędny jest dobrze funkcjonujący system wymiany informacji dotyczący nowych substancji psychoaktywnych na rynku.

Wprowadzając trzy kategorie środków: substancje stwarzające niskie, umiarkowane bądź poważne zagrożenie dla zdrowia społecznego pozwala dostosować podejmowane środki do zakresu zagrożenia. Handel środków o umiarkowanym poziomie zagrożenia dla zdrowia zostanie zakazany. Zaś na najgroźniejsze dla zdrowia publicznego środki zostanie nałożony europejski zakaz handlu, produkcji, dystrybucji i transportu. Wszelkie działania związane z produkcją i dystrybucją środków psychoaktywnych, które stwarzają poważne zagrożenie dla zdrowia, będą penalizowane.

Objęcie nowych środków psychoaktywnych, tych najgroźniejszych, przepisami prawa karnego i harmonizacja przepisów na poziomie UE ma na celu zapobieżenie rozpowszechniania się omawianych substancji. Problem ma charakter międzynarodowy stąd potrzeba takiej regulacji. Przepisy nie będą mieć zastosowania do użytkowników substancji psychoaktywnych, jednakże państwa członkowskie mogą przewidywać kryminalizacje posiadania na własny użytek na szczeblu krajowym. Z ramienia Komisji ENVI Poseł Sonik przygotował opinie do dyrektywy ustanawiającej kryminalizację produkcji i dystrybucji dopalaczy. W swojej opinii Poseł Sonik zwrócił uwagę na fakt, iż definicja środków psychoaktywnych musi być elastyczna ze względu na dużą kreatywność rynku, czyli ciągłe zmiany w recepturach. Ta cecha powoduje, że zmieniają się właściwości używanych składników, a co za tym idzie ich wpływ na zdrowie konsumentów. Poseł Sonik zaznaczył, że niekontrolowany napływ środków psychoaktywnych na rynek jest niezwykle groźny dla zdrowia publicznego.