Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

16 listopada 2011, 23:00

1321526161

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Brukseli przegłosowano przyjęcie decyzji PE i Rady ustanawiające działania Unii Europejskiej na rzecz Znaku dziedzictwa europejskiego. Dzisiejsze drugie czytanie to kolejny krok w stronę przekształcenia tego międzyrządowego projektu w formalną inicjatywę UE.

„Pragnę wyrazić swoje ogromne zadowolenie z przekształcenia znaku dziedzictwa europejskiego w inicjatywę Unii Europejskiej. Unia powinna w sposób szczególny wyróżniać obiekty, które odegrały kluczową rolę w procesie integracji europejskiej. Zgadzam się w pełni z ideą, iż to wartość symboliczna oraz wymiar edukacyjny stanowią o zaliczeniu w poczet europejskiego dziedzictwa kulturowego.” – komentuje Poseł Bogusław Sonik.

Zaproponowane na tym etapie procedury legislacyjnej przez PE kryteria przyznawania znaku usprawniają proces selekcji, dzięki czemu staje się on bardziej przejrzysty. Procedury określają, że z każdego kraju będą mogły wypłynąć tylko 2 propozycje, jednocześnie zachowuje się zasadę proporcjonalności w reprezentacji obiektów z poszczególnych krajów. Warto podkreślić, że Znak dziedzictwa europejskiego jest ważnym elementem promocji, który łączy się również z wymiernymi korzyściami ekonomicznymi.

Celem nowego Znaku dziedzictwa europejskiego jest wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości europejskiej obywateli Europy i wspieranie poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni kulturowej, a także zwiększenie ekonomicznej atrakcyjności i zrównoważony rozwój regionów, zwłaszcza dzięki turystyce kulturalnej.