Bogusław Sonik Poseł na Sejm RP

Bogusław Sonik
Poseł na Sejm RP

Parlament Europejski przyjął dziś kompromisowy tekst rezolucji potępiający wszelkie próby ograniczenia swobody przepływu lub wprowadzenia kwot wobec obywateli UE chcących pracować w innych państwach członkowskich.

Od 31 grudnia 2013 r. z możliwości podejmowania pracy w całej Unii Europejskiej korzystają również obywatele Bułgarii i Rumunii.

W myśl wspólnej rezolucji, Parlament wezwał państwa członkowskie do poszanowania wolności przemieszczania się oraz zaapelował do państw o powstrzymanie się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić temu fundamentalnemu prawu leżącemu w sercu obywatelstwa europejskiego.

Zauważono również, iż wbrew argumentom wysuwanym przez niektórych, mobilni pracownicy nie stanowią obciążenia dla systemów socjalnych państw przyjmujących. Wręcz przeciwnie, wnoszą oni swój wkład w gospodarkę oraz do budżetu krajów, w których pracują. Podkreślono także, iż obywatele Unii Europejskiej, mieszkający w innym kraju niż ich własny stanowią jedynie 2,8% wszystkich obywateli, więc nie istnieje realne ryzyko przeciążenia gospodarek państw przyjmujących.

Przypomnijmy również, że W. Brytania znalazła się w ogniu krytyki podczas środowej debaty w PE o swobodzie przepływu osób. Największa polemika wokół słów premiera Davida Camerona nt. imigrantów wywiązała się między polskimi europosłami.

Debata w PE była pokłosiem dyskusji m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii na temat rzekomej turystyki zasiłkowej w UE. Dyskusja ta rozgorzała w zeszłym roku, przed pełnym otwarciem unijnego rynku pracy dla obywateli Rumunii i Bułgarii. Pod koniec roku brytyjski premier ograniczył dostęp imigrantów do świadczeń na podstawie brytyjskiego prawa i zażądał reformy zasad swobodnego przepływu osób w UE.

Polecamy również komentarz Posła Sonika na antenie Polskiego Radia odnośnie słów Camerona.